جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت

  از ویکی‌نور
  جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت
  جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت
  پدیدآورانجلیلی، محمدرضا
  ناشردستان
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1383ش
  چاپ1
  موضوعزنان در اسلام، زنا‌ن‌ در يهوديت‌
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت، اثر محمدرضا جلیلی، جایگاه زنان در خانواده و اجتماع در دین اسلام و شریعت یهود در 5 بخش بررسی و مقایسه شده است.

  بنابر ادعای نویسنده، تحقیقات جامع و گسترده‌ای که در این زمینه نگارش و تدوین یافته، بیشتر جایگاه زن را به صورت جداگانه بررسی کرده‌اند، به این شکل که موقعیت او را در عرصه خانواده یا اجتماع مطالعه کرده و درباره نقش دو جانبه و جایگاه وی، هم در خانواده و هم در اجتماع بسیار کم تحقیق شده است. ضمن آنکه بیشتر این پژوهش‌ها از دیدگاه اسلام صورت گرفته است.

  در این نوشتار جایگاه زنان در خانواده و اجتماع در دین اسلام و شریعت یهود بررسی و مقایسه شده است. مباحث کتاب در پنج بخش سامان یافته است: بخش اول با عنوان «آفرینش و ارزش زن»، ‌دربردارنده موضوع‌هایی چون نگاهی به زن در ادوار تاریخ (زن در یونان باستان، زن در رم باستان، زن در هند، زن در چین، زن در استرالیا، زن در فرانسه، زن در ایران باستان، زن در اعراب جاهلیت، عقیده کشیشان مسیحی درباره زن)؛ آفرینش زن در اسلام؛ آفرینش زن در یهود؛ فضیلت زنان‌ در اسلام؛ فضیلت زنان‌ در یهود؛ مشورت با زن در اسلام؛ مشورت با زن در یهود؛ فضیلت زنان مسلمان در اخلاق و عبادت؛ و فضیلت زنان یهود در اخلاق و عبادت است.

  در بخش دوم با عنوان نقش «زن در شکل‌گیری خانواده و اجتماع»، مسائل زیر بررسی شده است: ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام؛ ازدواج و تشکیل خانواده در یهود؛ معیارهای انتخاب همسر در اسلام و یهود؛ اصالت خانوادگی در اسلام؛ اصالت خانوادگی در یهود؛ نقش حجاب در خانواده و اجتماع؛ حجاب در اسلام؛ حجاب در یهود؛ نقش زن در تزلزل خانواده و اجتماع؛ زنا و تزلزل خانواده و اجتماع در اسلام و یهود؛ طلاق در اسلام و یهود.

  در بخش سوم با عنوان «حقوق زن در خانواده و اجتماع» نیز از مباحثی چون حقوق مادی زن درخانواده و اجتماع؛ حقوق زن درخانواده و اجتماع در اسلام و یهود؛ مهریه درآیین اسلام؛ مهریه در آیین یهود؛ نفقه در اسلام، نفقه در یهود، ارث در اسلام و در یهود؛ حقوق معنوی زن در خانواده و اجتماع؛ حقوق معنوی زن در اسلام و در یهود؛ تعدی به حقوق زن در خانواده و اجتماع؛ تعدی به حقوق زن در اسلام و در یهود؛ تبعیض حقوق زن در اسلام و در یهود؛ و تعدد زوجات سخن به میان آمده است.

  «مشارکت زنان در اجتماع»، عنوان بخش چهارم و دربردارنده این مطالب است: حضور زنان در اجتماع از نظر اسلام؛ حضور زنان در اجتماع از نظر یهود؛ موانع حضور زن در اجتماع از نظر اسلام؛ موانع حضور زن در اجتماع از نظر یهود؛ معاشرت زنان با بیگانگان در اسلام؛ معاشرت زنان با بیگانگان در یهود؛ بی‌حجابی زنان درجامعه اسلامی؛ بی‌حجابی زنان درجامعه یهود؛ مشارکت زنان برای اشتغال درجامعه اسلامی؛ مشارکت زنان برای اشتغال زنان درجامعه یهود؛ مدیریت و رهبری زن در اجتماع اسلامی و در اجتماع یهود....

  در بخش پنجم، دیدگاه اسلام و یهود درباره برخی زنان وابسته به پیامبران مانند همسر آدم (حوا در اسلام، حوا در یهود)؛ همسر نوح (زن نوح در اسلام، زن نوح دریهود)؛ سارا و هاجر در اسلام و در یهود؛ مادر موسی در اسلام و در یهود؛ همسر موسی در اسلام و در یهود؛ خواهر موسی در اسلام و در یهود؛ همسر لوط در اسلام و در یهود؛ دختران لوط در اسلام و در یهود؛ زلیخا در اسلام و در یهود؛ و ملکه سبا(بلقیس) در اسلام و در یهود بیان شده است. در پایان کتاب، خلاصه تحقیق و نیز فهرست‌هایی چون فهرست آیات و روایات، فهرست منابع و فهرست مقاله‌ها و مجله‌ها آورده شده است[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص20-22

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها