جایگاه زن در اسلام (عالمی)

  از ویکی‌نور
  جایگاه زن در اسلام
  جایگاه زن در اسلام (عالمی)
  پدیدآورانعالمی، سید اسلم
  مکان نشرایران -
  زبانفارسی

  جایگاه زن در اسلام، اثر سید اسلم عالمی، با بهره‌گیری از منابع قرآنی و روایی و با توجه به برخی پرسش‌ها و شبهه‌ها، مجموعه حاضر را نگاشته است. کتاب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی نویسنده است که باراهنمایی اسدالله جمشیدی مورد تأیید قرار گرفته است.

  مسئله «جایگاه زن در اسلام» از موضوع‌های مهمی است که همواره توجه اندیشمندان و نویسندگان را به خود جلب کرده است و نویسندگان مسلمان در حوزه فرهنگ و اندیشه اسلامی آثار بسیاری نگاشته‌اند. با وجود این، اهتمام به پژوهش بیشتر در این زمینه همچنان ضروری است. ازاین‌رو، نویسنده رساله حاضر به پژوهش در زمینه جایگاه زن در اسلام پرداخته و با بهره‌گیری از منابع قرآنی و روایی و با توجه به برخی پرسش‌ها و شبهه‌ها، مجموعه حاضر را نگاشته است. به سبب گستردگی دامنه این موضوع، به بررسی همه موارد آن در یک رساله نمی‌توان پرداخت. ازاین‌رو، بحث در این زمینه بر موضوع‌های مهم‌تر متمرکز شده است.

  پس از بیان کلیات تحقیق، بخش اول به بررسی «جایگاه زن در آ‌فرینش» اختصاص یافته که این موضوع در دو فصل با نام‌های اشتراکات تکوینی زن و مرد، و تفاوت‌های تکوینی زن و مرد بررسی شده است. در بخش دوم نیز نویسنده به بررسی «جایگاه زن در نظام ارزشی اسلام» پرداخته است. در این بخش، نقش، جایگاه و حقوق زن در خانواده اسلامی و نیز نظر اسلام درباره جایگاه، حقوق و تکالیف وی در خانواده مطرح شده است.

  در این نوشتار، برای تبیین بهتر جایگاه زن در خانواده، نخست دیدگاه اسلام درباره ازدواج و سپس چهار هدف از اهداف مهم ازدواج از منظر اسلام بیان شده است که عبارتند از: پاسخ به ندای فطرت؛ گسترش و تداوم نسل انسانی؛ سکون و آرامش؛ و تربیت نسل. مباحث این بخش نیز به چهار فصل تقسیم شده است. نویسنده در فصل اول به بررسی جایگاه زن در خانواده پرداخته و جایگاه وی چه به‌عنوان فرزند، چه در نقش همسر و چه در مقام مادر در خانواده اسلامی را نیز ارزیابی کرده است.

  در فصل دوم نیز درباره سرپرستی خانواده مطالبی آمده و در آن، از ادلّه ثبوت سرپرستی مرد در خانواده و مبنای سرپرستی مرد و حدود آن بحث شده است. نویسنده در فصل سوم و چهارم نیز به بررسی دو حق از حقوق خانوادگی زن (مهر و نفقه) می‌پردازد[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص19-20

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها