تفسير القرآن الكريم (ابن‌ ابی‌ ربیع‌)

  از ویکی‌نور
  تفسير القرآن الكريم
  تفسير القرآن الكريم (ابن‌ ابی‌ ربیع‌)
  پدیدآورانابن‌ ابی ‌ربیع‌، عبیدالله‌ بن‌ احمد (نویسنده) آل‌غنیم‌، صا‌لحه (محقق)
  ناشرالمملکة العربية السعودية. وزارة التعليم العالي. جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
  مکان نشرعربستان - ریاض
  سال نشر1430ق.
  چاپچاپ یکم
  شابک978-9960-04-883-3
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  تفسیر القرآن الکریم تألیف مفسر و نحوی بزرگ قرن هفتم عبیدالله بن احمد اندلسی مشهور به ابن ابی الربیع (688-599ق) از جمله تفاسیر مأثور است. این کتاب آخرین تألیف ابن ابی‌ربیع است که با تحقیق صالحة بنت راشد آل غنیم منتشر شده است.

  این کتاب مشتمل بر دو بخش تحقیق (در شش فصل) و متن مصحح آن است. ابن ابی الربیع در این تفسیر بین دو نوع کتب تفسیر یعنی بین کتبی که به تفسیر و توضیح معنی آیات و اسباب نزول توجه دارد و کتبی که به اعراب آیات قرآن به شکلی که جانب لغت و نحو به شکل روشن در آن بروز دارد، مزج کرده است.[۱]‏ وی در این کتاب شواهد فراوانی آورده و اهدافش از ذکر شواهد لغوی، نحوی، صرفی و بلاغی متفاوت است. گاهی بر یک موضوع چند شاهد ذکر کرده و گاه یک شاهد را به شواهد دیگر تفسیر کرده است.[۲]

  محقق کتاب به قدر امکان آراء و نقل‌ها را مصدریابی کرده است. همچنین شرح حال بسیاری از اعلام، معنای الفاظ دشوار و ضبط الفاظ مشکل را ذکر کرده است..[۳]‏ با توجه به تقدیم قول امام مالک به هنگام سخن از اختلاف مذاهب در آیات الاحکام و ادله دیگر به نظر می‌رسد که مذهب نویسنده مالکی باشد.[۴]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص9-7
  2. ر.ک: همان، ص8
  3. ر.ک: همان، ص9
  4. ر.ک: تمهید، ص 19

  منابع مقاله

  مقدمه و تمهید.


  وابسته‌ها