تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت

  از ویکی‌نور
  (تغییرمسیر از تحلیل وحی)
  تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت
  تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت
  پدیدآورانسعیدی روشن، محمدباقر
  ناشرمؤسسه فرهنگی اندیشه
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1375
  چاپاول
  زبانفارسی
  کد کنگره
  BP 220/3/س7ت3

  تحلیل وحی، نوشته محمدباقر سعیدی روشن، با نگاه انتقادی و تحلیلی به مقایسه مفهوم وحی در اسلام و مسیحیت و بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های آن در دو دین می‌پردازد.

  به گفته مؤلف، منظور اصلی نوشتار حاضر پی‌گیری این فرضیه است که وحی آموزه ویژه‌ای است از ناحیه خدای سبحان به برخی از انسان‌های برگزیده و دانشی است برتر از افق فکر بشر، که با دلایل و نشانه‌های قطعی در متن خود، واقعیت خویش را اثبات می‌کند و امروز تنها قرآن است که این ویژگی را دارد و اینکه نوشته‌های باقی‌مانده از مسیحیت، یک رشته نوشته‌های انسان‌های معمولی است و نه بیش از آن.

  مؤلف کوشیده است با روش مقایسه‌ای ماهیت حقیقت وحی را از زبان متن مقدس همان دین دریافت کند. کتاب دربردارنده سه بخش است:

  مؤلف در بخش نخست با عنوان وحی‌شناسی اسلامی به بررسی و تبیین مبانی و دیدگاه‌های گوناگون فیلسوفان و عالمان اسلامی درباره مفهوم و ماهیت وحی و نقد دیدگاه‌های آنان می‌پردازد. در این بخش، تعاریف مختلف وحی طرح و سپس دیدگاه‌های شرقی و غربی گردآوری شده است. همچنین به دیدگاه‌های زبانی و ارتباط پیام‌رسانی خداوند و دیدگاه حضوری و فعلی خداوند به جای گفتار زبانی اشاه و نقد شده است. بخش سوم کتاب دربردارنده نتایج، قرابت‌ها و تفاوت‌های مفهوم وحی در اسلام و مسیحیت می‌باشد[۱].

  پانویس

  1. ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، ص286

  منابع مقاله

  ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان (دفتر اول: مسیحیت)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، 1392ش.

  وابسته‌ها