تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين

  از ویکی‌نور
  تحریر المواعظ العددیة فیها ما تشتهیه الأنفس و تلذ الأعین
  تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين
  پدیدآوراناحمدی میانجی، علی (شارح و معلق) مشکینی اردبیلی، علی (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرالاثنی عشریه
  ناشرنشر الهادی
  مکان نشرقم - ایران
  سال نشر1382 ش
  چاپ8
  شابک964-400-036-6
  موضوعاحادیث اخلاقی - قرن 14

  احادیث شیعه - قرن 14

  اخلاق اسلامی

  اندرز نامه‌ها

  چهارده معصوم - کلمات قصار
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏248‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏5‎‏م‎‏8
  نورلایبمطالعه و دانلود
  کد اتوماسیونAUTOMATIONCODE02666AUTOMATIONCODE

  تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين، تأليف ميرزا على مشكينى اردبيلى، به زبان عربى است و موضوع آن بيان احاديث پيرامون معارف و مواعظ اسلامى است. كتاب، در سال 1424ق، به چاپ رسيده است و توسط ميرزا على احمدى ميانجى شرح گردید.

  ساختار

  كتاب، شامل روايات متعدد از ائمه معصومين(ع) است. روايات، در موضوعات معارف، اخلاق، حكمت، امثال، مواعظ و... به‌صورت عددى، باب‌بندى شده است. احاديثى كه يك نكته را بيان نموده در باب اول و رواياتى كه دو مورد را نقل نموده‌اند در باب دوم و اين روش تا پايان احاديث ادامه دارد.

  كتاب، شامل يك مقدمه، هجده باب و يك خاتمه است و هر باب داراى فصول متعددى مى‌باشد.

  گزارش محتوا

  كتاب، با مقدمه شروع شده كه در آن پيرامون موضوع كتاب، مطالبى بيان گرديده است، سپس مطالب كتاب كه بيان روايات معصومين(ع) در معارف و اخلاق است، ذكر شده است.

  عناوين ابواب و فصول كتاب، عبارت است از:

  1. مفردات: مشتمل بر 12 فصل است بدين قرار: «آنچه بعضى از علما با «الف افتتاح» نقل كرده‌اند»، «الفاظ نبوى و آداب شرعى مخصوص به كلمات جامع و حكمت‌هاى بديع»، «حكمت‌هاى نبوى كه با لفظ «من» شروع مى‌گردد»، «حكمت‌هاى نبوى در باب مواعظ»، «حكمت‌هاى نبوى كه با لفظ «لا» آغاز شده است»، «حكمت‌هایى از پيامبر كه با لفظ «اِنّ» شروع شده است»، «حكمت‌هایى از پيامبر كه با لفظ «ليس» شروع شده است»، «حكمت‌هایى از پيامبر كه با لفظ «خير، افضل، نِعم و مانند اينها» آغاز شده است»، «حكمت‌هایى از پيامبر كه با لفظ «مثل» آغاز گرديده است»، «حكمت‌هاى منقول از اميرالمؤمنين»، «كلمات علماء» و «كلمات حكما».
  2. مواعظ دوتايى: مشتمل است بر 8 فصل بدين قرار: «روايات خاصه از نبى(ص)»، «روايات عامه از نبى(ص)»، «روايات خاصه از پيامبر(ص) در باب علم»، «روايات خاصه و عامه از اميرالمؤمنين(ع)»، «رواياتى از امام جعفر صادق(ع)»، «كلماتى از حكما، زهاد و عباد»، «رواياتى از امام حسن(ع)» و «ثنائياتى در فضيلت على(ع)».
  3. مواعظ سه‌تايى: مشتمل است بر 8 فصل بدين قرار: «پاره‌اى از سخنان خدا به انبيا»، «پاره‌اى از روايات عامه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از روايات خاصه و عامه از پيامبر(ص)»، «پاره‌اى از روايات خاصه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از روايات خاصه از اميرالمؤمنين(ع)»، «پاره‌اى از رواياتى كه از امام صادق(ع) رسيده است»، «پاره‌اى از روايات وارده از ائمه اطهار(ع)»، «كلام انبيا و زهاد و حكما».
  4. مواعظ چهارتايى: مشتمل است بر 8 فصل بدين قرار: «پاره‌اى از روايات خاصه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از روايات عامه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از روايات خاصه از اميرالمؤمنين(ع)»، «پاره‌اى از روايات وارده از امام صادق(ع)»، «پاره‌اى از روايات وارده از ائمه اطهار»، «پاره‌اى از سخنان علما و حكما»، «پاره‌اى از سخنان بعضى از علما كه با لفظ «قيل» وارد شده است» و «پاره‌اى از حكمت‌هاى فارسی كه توسط مؤلف به عربى برگردانده شده است».
  5. مواعظ پنج‌تايى: مشتمل است بر 7 فصل بدين قرار: «پاره‌اى از روايات خاصه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از روايات عامه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از روايات خاصه و عامه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از روايات وارده از اميرالمؤمنين(ع)»، «پاره‌اى از روايات وارده از امام صادق(ع)»، «پاره‌اى از روايات وارده از ائمه اطهار» و «پاره‌اى از سخنان علما و زهاد و حكما».
  6. مواعظ شش‌تايى: مشتمل است بر 10 فصل بدين قرار: «پاره‌اى از روايات خاصه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از روايات عامه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از احاديث قدسى»، «پاره‌اى از وصاياى پيامبر(ص) به على(ع)»، «پاره‌اى از روايات خاصه و عامه از نبى(ص)»، «پاره‌اى از روايات وارده از اميرالمؤمنين(ع)»، «پاره‌اى از روايات وارده از امام صادق(ع)»، «پاره‌اى از روايات وارده از ائمه اطهار»، «پاره‌اى از سخنان حكما» و «پاره‌اى از سخنان زهاد و عباد».
  7. باب هفتم در مواعظ هفت گانه، شامل اين فصول است، فصل اول، روايات خاصه از نبى(ص)، فصل دوم، روايات عامه از نبى(ص)، فصل سوم، روايات على(ع) و امام صادق(ع)؛
  8. باب هشتم در مواعظ با بيان هشت مورد، مشتمل بر اين فصول است، فصل اول، روايات وارده از نبى(ص)، فصل دوم، روايات وارده از على(ع) و امام صادق(ع)، فصل سوم، كلام زهاد، فصل چهارم، كلام حكما؛
  9. باب نهم در مواعظ تساعيات، شامل سه فصل است، فصل اول، رواياتى كه خاصه از نبى(ص) ذكر نمودند، فصل دوم، روايات از امیرالمؤمنین، فصل سوم، رواياتى كه خاصه و عامه بيان نمودندسپس خاتمه كتاب ذكر مى‌شود كه در آن ادامه ابواب ديگر از روايات بيان مى‌گردد و در هر باب فصولى پيرامون موضوع آورده مى‌شود. عناوين ابواب و فصول عبارت است از:
  10. باب دهم در مواعظ ده گانه، شامل اين فصول است، فصل اول، رواياتى كه عامه و خاصه از نبى(ص) نقل كرده‌اند، فصل دوم، رواياتى كه خاصه از نبى(ص) نقل كردند، فصل سوم، رواياتى كه عامه از نبى(ص) نقل كردند، فصل چهارم، روايات از امیرالمؤمنین(ع)، فصل پنجم، روايات امام باقر(ع)، فصل ششم، روايات امام صادق(ع)، فصل هفتم، در وصف نبى(ص)، فصل هشتم، در آداب دعا، فصل نهم، كلام حكما، فصل يازدهم، كلام زهاد، فصل دهم، عوامل غيبت؛
  11. باب يازدهم در مواعظ احد عشريه، مشتمل بر دو فصل است، فصل اول، روايات از نبى(ص) و على(ع)، فصل دوم، در كلمات علما؛
  12. باب دوازدهم در مواعظ اثنی‌عشر يه، شامل سه فصل است، فصل اول اخبار از نبى(ص)، فصل دوم روايات از امیرالمؤمنین(ع)، فصل سوم رواياتى كه بيان مى‌كند خلفاى نبى(ص) دوازده نفر هستند؛
  13. باب سيزدهم در مواعظ با بيان سيزده تا بيست مورد؛
  14. باب بيست و ما فوق آن، از حكمت‌هاى امیرالمؤمنین(ع)؛
  15. باب چهل و فوق آن؛
  16. باب پنجاه و ما فوق آن، پنجاه صفت از مومنين، رساله امام سجاد(ع) در حقوق؛
  17. باب هفتاد و ما فوق آن، هفتاد منقبت على(ع) كه هيچ كدام از ائمه ديگر ندارند، فرق احكام مردان و زنان، جنود عقل و جهل، خطبه معروف ديباج از على(ع)، نواهى نبى(ص)، وصياى نبى(ص) به على(ع)؛
  18. باب اربع مائه، آن چه امیرالمؤمنین(ع) در مجلس واحد به اصحابش آموخت.

  وضعيت كتاب

  فهرست مطالب در اول كتاب بيان شده است. منابع و مصادر ذكر نشده است. توضيحات در پاورقى آورده شده است

  منابع مقاله

  مقدمه و متن كتاب


  وابسته‌ها