قاشی، حیدر بن علی

  از ویکی‌نور
  حیدر بن علی
  نام حیدر بن علی
  نام‌های دیگر
  نام پدر علی
  متولد 720ق
  محل تولد آمل
  رحلت بعد از 782ق
  اساتید
  برخی آثار
  کد مؤلف AUTHORCODE03844AUTHORCODE

  با سید حیدر آملی اشتباه نشود.


  بهاءالدین حيدر بن على بن حیدر قاشی، عالم و مفسر سنی و صاحب تفسیر القاشی.


  وابسته‌ها