الوصايا و المواريث

از ویکی‌نور
(تغییرمسیر از الوصایا و المواریث)
الوصایا و المواریث
NUR00208J1.jpg
پدیدآورانمجمع الفكر الإسلامي، کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم (محقق) انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده)
ناشرالمؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري، الأمانة العامة
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1415 ق
چاپ1
زبانعربی
تعداد جلد1
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود


الوصايا و المواريث تألیف شيخ اعظم مرتضى انصارى قدس‌سره

امام مجدد شيخ اعظم انصارى قدس‌سره در تحول علمى عصر حاضر در زمينه فقه و اصول كه از مهمترين شاخه‌هاى علوم اسلامى به شمار مى‌آيند گوى سبقت را از همگان ربوده است بدين خاطر دبيرخانه كنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصارى با رهنمود و عنايت مقام معظم رهبرى طرح زنده نگهداشتن دويستمين سالگرد ولادت آن عالم فرزانه را عهده‌دار شد تا از اين رهگذر بتواند مكتب فكرى شيخ انصارى را در تمام ابعادش نمايان سازد به ويژه نوآوى‌ها و دستاوردهاى ممتاز اين مكتب كه براى مكاتب فكرى ديگر به عنوان مكتب اصلى و مادر شمرده مى‌شود مانند مكتب ميرزاى شيرازى، آخوند خراسانى، محقق نايينى، محقق عراقى، محقق اصفهانى و ديگر پيشوايان مكاتب فكرى جديد در زمينه فقه و اصول اسلامى.

در راستاى اجراى اين طرح، دبيرخانه كنگره، گروهى تخصصى از فضلاى حوزه علميه قم را برگزيد تا آثار شيخ انصارى را احيا و دستاوردهاى عملى آن بزرگوار را تحقيق نمايند و آنها را به شيوه‌اى علمى بر پژوهشگران و كتابخانه اسلامى عرضه كنند تا افكار و آراء شيخ انصارى و آثار علمى ارزشمند ايشان به آسانى در دسترس محققان و پژوهشگران قرار گيرد.

از جمله آثارى كه توسط اين گروه عرضه شد اين رساله موسوم به رسالة في المواريث است كه مؤلف آن را به صورت مستقل و مختصر به رشته تحرير در آورده و در آن به بخشى از موضوع ارث پرداخته است.

لازم به ذكر است كه گاهى مؤلف برخى از مسائل را پيش از يك بار مورد كنكاش قرار مى‌دهد، ولى هر بار از زاويه‌اى متفاوت آن را بررسى مى‌نمايد، همانگونه كه در مسئله هفتم، هشتم و نهم اتفاق افتاد كه هر سه درباره يك موضوع سخن مى‌گويند و آن دينى است كه تمام تركه ميت را دربرمى‌گيرد، ولى به طور يكسان آنها را مورد بحث و بررسى قرار نداده است.

نسخه‌هاى كتاب

در تحقيق كتاب از نسخه‌هاى زير استفاده شده است:

اول- افسيت شده نسخه اصلى:

اين نسخه كه افسيت شده نسخه اصلى است و خود مؤلف آن را نوشته در كتابخانه آستان قدس رضوى به همراه مجموعه‌اى با شماره (11127) نگهدارى مى‌شود و با رمز «ق» مشخص شده است.

بيشتر استفاده محققان از اين نسخه بود.

دوم- نسخه‌اى از مكاسب:

اين نسخه در سال 1305ق به صورت چاپ سنگى به چاپ رسيده و با رمز «ع» مشخص شده است.

سوم- نسخه ديگرى از مكاسب:

نسخه ديگرى از مكاسب است كه در سال 1325ق در اصفهان به صورت چاپ سنگى به چاپ رسيده و با رمز «ص» مشخص شده است.

ظاهرا دو نسخه مذكور نسخه‌هاى تصحيح شده‌اى هستند و مشتمل بر رسائل متعددى از شيخ انصارى مى‌باشند مانند:

الوصايا، منجزات المريض و المواريث.

در تحقيق رساله المواريث از نسخه ديگرى از مكاسب كه معروف به چاپ شهيدى است استفاده شده است. اين نسخه در سال 1375ق به چاپ رسيده و با رمز «ش» مشخص شده است.

&