المذکر و المونث

  از ویکی‌نور
  المذکر و المونث
  المذکر و المونث
  پدیدآورانابن انباری، محمد بن قاسم (نویسنده)

  عضيمه، محمد عبدالخالق (محقق)

  عبدالتواب، رمضان (محقق)
  ناشروزارة الاوقاف مصر. المجلس الاعلي للشئون الاسلامية. لجنة احياء التراث الاسلامي
  مکان نشرقاهره - مصر
  سال نشر1419ق. = 1999م.
  چاپیکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  المذکر والمؤنث اثر ابوبكر محمد بن قاسم انبارى (271- 328ق)، معروف به ابن انباری، کتابی است درباره اسامی مذکر و مؤنث که با تحقیق محمد عبدالخالق عضیمه به چاپ رسیده است.

  اهمیت کتاب

  برخی از موضوعات نحوی، به دلیل اهمیت خاصی که دارند، مورد توجه ویژه علمای لغت قرار گرفته و باعث شده است تا تألیفات مستقلی پیرامون آن نوشته شود که موضوع «مذکر و مؤنث»، از جمله آنها می‌باشد که ابن انباری، تألیف حاضر را به آن اختصاص داده است. از دیگر موضوعات دیگر، می‌توان به «مقصور»، «ممدود»، «همزه»، «مصادر» و «فعل و افعل» اشاره نمود[۱].

  ساختار

  کتاب با دو مقدمه کوتاه و بلند از محقق آغاز شده و مطالب در ابواب مختلف و فراوان، در دو جلد، ارائه شده است.

  گزارش محتوا

  در مقدمه نخست، به این نکته اشاره شده است که علاوه بر ابن انباری، بسیاری از لغویون و نحویون مانند فراء، ابوعبید قاسم بن سلام، ابوحاتم سجستانی، مبرد، زجاج، ابن خالویه، ابن جنی و... به دلیل اهمیت موضوع مذکر و مؤنث، به این مهم پرداخته و آثار فراوان و مستقلی در زمینه آن، به رشته تحریر درآورده‌اند[۲].

  در مقدمه دوم به این نکته اشاره شده است که ابن انباری سعی نموده تا همواره روح ادبیات در کتاب حاکم بوده و اثر او، صرفا کتاب لغتی خشک و بی‌روح نباشد ولذا در موارد فراوان، به ذکر یک بیت به عنوان شاهد شعری اکتفا نکرده و ابیات فراوانی را برای یک موضوع، استفاده کرده است. به عنوان نمونه، کلمه «هقل» و «هقلة» در شعر اعشی آمده و او سه بیت دیگر از قصیده او، بدان افزوده است.[۳].

  ویژگی دیگر، آن است که مؤلف در یک مسأله، به ذکر یک و یا دو شاهد در یک موضوع، اکتفا نکرده و از شواهد بسیاری برای یک موضوع، در قسمت‌های مختلف کتاب، بهره برده است و به این دلیل، ابیات شعری کتاب، از هزار بیت تجاوز کرده است. برای فهم بهتر این موضوع، به عنوان نمونه،

  1. تذکیر «المنون» و تأنیث آن در نه شاهد شعری؛
  2. نه شاهد برای «سری» و «أسری»، غیر از شواهدی که از قرائات قرآن برای آنها ذکر شده است؛
  3. هفت شاهد برای لغات مرتبط با «الشمال» از اسامی بادها؛
  4. تذکیر «الحمام» و تأنیث آن و جمع آن به «حمامات» که برای آنها، ده باب ذکر شده است.
  5. پنج شاهد شعری و دو آیه برای «الضیف»؛
  6. هفت شاهد برای «قلوص» و «البکرة»[۴].

  پانویس

  1. مقدمه محقق، ص5
  2. مقدمه اول، ج1، ص3
  3. مقدمه دوم، ص14
  4. همان، ص15- 16

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  پانویس


  منابع مقاله

  وابسته‌ها