الكشاف عن حقا‌ئق‌ غوامض‌ التنزیل‌ و عیون‌ الأقا‌ویل‌ فی‌ وجوه‌ التأ‌ویل‌

  از ویکی‌نور
  الكشاف عن حقا‌ئق‌ غوامض‌ التنزیل‌ و عیون‌ الأقا‌ویل‌ فی‌ وجوه‌ التأ‌ویل‌
  الكشاف عن حقا‌ئق‌ غوامض‌ التنزیل‌ و عیون‌ الأقا‌ویل‌ فی‌ وجوه‌ التأ‌ویل‌
  پدیدآورانزمخشری، محمود بن عمر (نويسنده)

  عبدالموجود، عادل احمد (محقق) معوض، علی محمد (محقق)

  حجازی، فتحی عبد الرحمن (محقق)
  ناشرمکتبة العبيکان
  مکان نشرعربستان - ریاض
  سال نشر1418ق - 1998م
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد6
  کد کنگره
  /ز8ک5 94/5 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  الكشاف عن حقا‌ئق‌ غوامض‌ التنزیل‌ و عیون‌ الأقا‌ویل‌ فی‌ وجوه‌ التأ‌ویل‌ مشهور به تفسیر کشاف، تألیف محمد بن عمر جارالله زمخشری (متوفی 467-538ق) از کهن‌ترین و جامع‌ترین تفاسیر قرآن در قرن ششم هجری به شمار می‌رود.

  ازآنجاکه کتاب‌شناسی و شرح محتوای اثر در نسخه دارالکتاب العربی، بیروت، 1407ق، ذکر شده است، در اینجا تنها به بررسی نسخه می‌پردازیم.

  این نسخه توسط عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض تحقیق و تصحیح شده است. فتحی عبدالرحمن احمد حجازی نیز در تحقیق کتاب مشارکت داشته است. در ابتدای هر دو نسخه شرح‌حال زمخشری ارائه شده است؛ اما شرح‌حال نسخه حاضر عالمانه‌تر است؛ چراکه با ذکر عصر و روزگار زمخشری و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و علمی زمانش او آغاز شده است.[۱]‏ سپس بزرگان عصر او در علوم مختلف معرفی شده‌اند.[۲]‏ با این مقدمه به زندگانی زمخشری ورود کرده و از ولادت تا طلب علم و اساتید و شاگردانش را مستند به منابعی چون وفیات الاعیان به بحث گذاشته است. اشاره به آثار، دیدگاه علما درباره او و وفات او پایان‌بخش شرح‌حال زمخشری است.[۳]

  بررسی تفسیر کشاف با اشاره به مذهب و اعتقاد معتزلی او آغاز شده است. صاحب وفیات الاعیان می‌گوید: «کان الزمخشری معتزلی الاعتقاد، متظاهراً باعتزاله». سپس سبب نگارش کتاب را درخواست برخی از برادران معتزلی‌اش دانسته است. شیوه اعتزالی او در کشاف، در ادامه مقدمه مورد بررسی قرار گرفته است.[۴]

  ذکر پانوشت‌های مفصل در توضیح عبارات کشاف از جمله ویژگی‌های این اثر است.[۵]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص 8-5
  2. ر.ک: همان، ص10-8
  3. ر.ک: همان، ص18-12
  4. ر.ک: همان، ص23-19
  5. ر.ک: همان، ص117، پاورقی1

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.


  وابسته‌ها