الروضة من الكافي، یا گلستان آل محمد

  از ویکی‌نور
  الروضة من الكافى، یا، گلستان آل محمد
  الروضة من الكافي، یا گلستان آل محمد
  پدیدآورانکلینی، محمد بن یعقوب (نویسنده)

  غفاری، علی‌‎اکبر (مصحح)

  بهبودی، محمدباقر (مصحح)

  کمره‎‌ای، محمدباقر (مترجم)
  عنوان‌های دیگرگلستان آل محمد

  روضه کافی

  الکافی. الروضه. فارسی - عربی
  ناشرکتابفروشی اسلامىه
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1382 ق
  چاپ1
  موضوعاحادیث شیعه - قرن 4ق.
  زبانعربی
  تعداد جلد8
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  الروضه من الكافى يا گلستان آل محمد(ع) ترجمه و شرح كتاب الروضة من الكافي، تألیف مرحوم كلينى به قلم آیت‌الله شيخ محمدباقركمره‌اى است.

  مرحوم كمره‌اى نام ترجمه را، گلستان آل محمد گذاشته و با گلستان سعدى مقايسه نموده و مى‌گويد: «ولى گلستان آل محمّد را صدها باب است كه هر بابش را معنا بي‌حساب و شيوائى گفتار و شيرينى سخن آن را نتوان با دفتر اديبان سنجيد زيرا بسا خطبه‌ها دارد كه از زبان امامان برخواسته و تا حد كرامت به فصاحت و بلاغت آميخته است و سراسر گفتار آن، سخن معصوم است و بى‌نهایت بليغ و...».

  به نظر مترجم، به چند دليل ترديد در اينكه روضه از كافى است بسيار ضعيف است:

  1. تصريح بسيارى از علماى رجال به اينكه روضه جزئى از كتاب كافى است مانند: ابوعمرو كشي كه از قدماى محدثين و رجال‌نويسان شيعه است.
  2. سياق اسناد احاديث كتاب روضه و سنجش آن با اسناد سائر ابواب كافى.

  بايد گفت كه اصل ترديد از اينجا برخاسته است كه در ضمن روضه كافى اخبارى درج است كه فهم و حل آنها بس مشكل و از باور دور است و يا از نظر ظاهر مخالف مسلم و مشهور است و چه بسا از نظر مخالفان و كوته‌نظران مايه سرزنش و استهزاء به مذهب باشند مانند حديث ابان بن تغلب كه مترجم محترم درباره اين حديث در مقدمه كتاب، توضيحى داده‌اند. ولى راجع به اين احاديث بايد گفت كه كتاب روضه هم جزء كتاب جامع كافى است زيرا علاوه بر فروع دين و كليات احكام اسلامى از معاملات و سياسات و مجازات، اخبار ديگرى مانند: رسائل و نامه‌هاى معصومين(ع)، خطبه‌ها و سخنرانى معصومين(ع)، بيانات معصومين در امور طبيعى و معارف ديگر كه خود ابتدا بيان كرده‌اند و يا آنكه در پاسخ سؤالها فرموده‌اند، مطالب تاريخ و جغرافيا و انسان‌شناسى و امور ديگر. اينها چون در ضمن اصول و فروع، مورد مناسبى نداشته‌اند و از آنها هم صرف نظر روا نبوده، كلينى با حسن سليقه‌اى كه داشته است آنها را جمع‌آورى كرده و با استادى كامل روضه كافى ناميده است و مى‌توان اين نام را براى چنين كتابى از ابتكارات قابل توجه مرحوم كلينى به حساب آورد.

  ترجمه‌ى حاضر در دو جلد و با مقدمه‌اى از مترجم درباره روش ترجمه و شرح كتاب همچنين درباره اينكه از چه زمانى، روضه نام كتاب شده است و چه کتاب‌هایى به اين نام بوده‌اند و در پایان مقدمه، اظهار نظرى از آقاى دكتر حسین على محفوظ درباره كتاب روضه‌ى كافى كه در پاسخ دانشمند محترم آقاى على اكبر غفارى مى‌باشد، ذكر گرديده است. در ادامه اصل كتاب روضه آمده كه در نيمه‌ى بالايى هر صفحه متن عربى و پايين آن ترجمه و شرح مطالب بيان شده است. مترجم در هرجا كه نيازى به شرح بوده، با عنوان شرح، به توضيح آن پرداخته است.

  در ترجمه، سلسله اسناد ذكر نشده بلكه به آوردن سند اول بسنده شده است.

  سعى شده كه با بيانى ساده و روان، مطالب ترجمه گردد اما با ادبيات روز خيلى سازگارى ندارد و از نوع ترجمه معنايى است.

  نكته‌اى كه مى‌توان درباره كتاب روضه و ترجمه‌ى آن اشاره كرد اين است كه، اخبار در اين كتاب از شماره يك تا 597 شمارزارى شده و ترتيب خاصى، از جهت تبويب و فصل‌بندى رعايت نشده است. مترجم تا انجا كه توانسته احاديث كتاب را عنوان‌گذارى كرده و براى آنها نام نهاده است.

  بر اين كتاب ترجمه‌ها و شرح‌هاى مختلفى انجام گرفته كه از آن جمله است:

  1. شرح و ترجمه آقاى رسول محلاتى در سال 1389ق.
  2. ترجمه‌ى آقاى حميدرضا آژير درسال 1419ق.

  ترجمه و شرح حاضر با چند نسخه‌ى خطى مقابله شده است.

  وابسته‌ها