البداية في توضيح الكفاية

از ویکی‌نور
البدایة في توضیح الکفایة
NUR12021J1.jpg
پدیدآورانعارفی پشی، علی (شارح) آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده)
عنوان‌های دیگرکفایه الاصول. شرح
ناشرنشر نيايش
مکان نشرتهران - ایران
سال نشر1374 ش
چاپ1
شابک964-94105-3-8
موضوعآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه
زبانعربی
تعداد جلد5
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏70272
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود


البداية في توضيح الكفاية شرح و تفصيل كتاب كفايه الاصول آخوند خراسانى به قلم شيخ على عارفى است. قرار گرفتن كفايه الاصول به عنوان يكى از كتب معتبر درسى و تدريس رسمى آن در حوزه‌هاى علميه از يك سو و نياز طلاب علوم دينى به در اختيار داشتن كتابى كه به فهم مطالب غامض و سنگین كفايه، كمك نمايد، انگیزه نگارش كتاب بوده است.

ساختار

كتاب به صورت متن و شرح همراه تدوين شده و مؤلف ابتدا كلام آخوند خراسانى را با كلمه قوله مطرح و سپس به توضيح آن پرداخته است.

گزارش محتوا

كتاب در واقع متن كامل كفايه الاصول است همراه با توضيحات شارح و بنابراین فهرست مندرجات كتاب نيز بر اساس كتاب كفايه تنظيم شده است.

جلد نخست از موضوع علم اصول آغاز و به موضوع مقدمه حرام و مكروه خاتمه مى‌يابد.

در جلد دوم مسأله ضد را مطرح و به بحث مجمل و مبين پایان مى‌پذيرد.

سومين جلد اين مجموعه نيز با بحث امارات معتبره و احكام مكلف شروع و با مطالبى پيرامون دوران بين محذورين تمام مى‌شود.

جلد چهارم با بحث اصاله الاشتغال آغاز شده و با مباحث استصحاب، شروط برائت، قاعده نفى ضرر ادامه مى‌يابد. اصول مثبته آخرين بحث اين جلد است.

آخرين جلد كتاب به مبحث اوامر، نواهى، اجتماع امر و نهى و مانند آن اختصاص دارد. آخرين مبحث اين جلد نيز بحث مطلق و مقيد است.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد ذكر شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب

وابسته‌ها