اقشار اجتماعی از ديدگاه امام خمينی(س)

  از ویکی‌نور
  ‏اقشار اجتماعی از ديدگاه امام خمينی(س)
  اقشار اجتماعی از ديدگاه امام خمينی(س)
  پدیدآورانخمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران (نويسنده)

  طالبان، محمدرضا (تدوين)

  پورجانی، عباس (تدوين)
  ناشرمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(س)
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1386ش
  چاپ2
  شابک964-335-561-6
  موضوعخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 - پیام‏ها و سخنرانی‏ها - خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 - نظریه درباره گروه‌‏های اجتماعی - گروه‌‏های اجتماعی - ایران - مقاله‌‏ها و خطابه‌‏ها
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  /‎‏گ‎‏4‎‏الف‎‏7 1574/5 ‏DSR‎‏
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی، (دفتر 37 آثار موضوعی تبیان)، مجموعه‌ای از گفته‌ها و نوشته‌های امام خمینی درباره حقوق و مسئولیت‌های قشرهای مردم (دانشمندان حوزه و دانشگاه‏، معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان و گویندگان، حقوق‌دانان، قاضیان، زنان، پزشکان و پرستاران، کارگران و کارمندان و...) است.

  هدف و روش

  ناشر با تأکید بر اینکه امام خمینی آگاهانه و موفق، همه قشرها را مورد خطاب قرار می‌دادند و گاه آنها را مکلف‏‎ ‎‏نیز می‌کردند و این خطاب‏‎ ‎‏همواره از حمایت‌های وسیع مردم برخوردار بود و ریشه در‏‎ ‎شناخت عمیق امام خمینی از جامعه ایرانی و نیز وقوف به ضروریات انقلاب اسلامی داشت، هدف مجموعه حاضر را گردآوری و دسته‌بندی همه بیانات و مکتوبات از امام خمینی دانسته که به‌نحوی به مسئله اقشار‏‎ ‎‏اجتماعی مربوط است[۱]‏.

  ساختار

  کتاب حاضر در 3 بخش (1. اقشار فرهنگی - ‌آموزشی؛ 2. سایر اقشار و صنوف؛ 3. توصیه‌های عمومی به اقشار مختلف جامعه) سامان یافته است.

  ویژگی‌های این مجموعه

  1. این مجموعه در گروه اجتماعی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار ‎‏امام خمینی استخراج و تنظیم شده است.
  2. در تنظیم این مجموعه کوشیده شده است: ‏عبارت‌ها با توجه به پیام صریح و اصلی‌ا‌شان در ذیل نزدیک‌ترین عنوان آورده و تا حد‏‎ ‎‏امکان از تکرار در ذیل دیگر عنوان‌ها خودداری شود.
  3. ازآنجاکه برخی از قشرها به دلیل اهمیت موضوع در مجموعه‌های مستقل دیگری‏‎ ‎‏تدوین یافته است، در این مجموعه سعی شده تنها به فرازها و مطالب مهم و اصلی‏‎ ‎‏موضوعات مطرح‌شده پرداخته شود. لذا برای محققان علاقه‌مند جهت دسترسی کامل‏‎ ‎‏به همه نقطه‌نظرات و مواضع امام پیرامون هر عنوان برحسب ضرورت در جای خود‏‎ ‎‏ارجاع داده شده است.
  4. در تنظیم قطعات منتخب هریک از فصول و عناوین فرعی، ترتیب و توالی تاریخی‏‎ ‎‏صدور آنها ملاک بوده است، نه توالی منطقی مطالب.‏
  5. تاریخ صدور پیام‌ها و سخنرانی‌ها مأخوذ از صحیفه امام در ذیل هر قطعه ذکر و‏‎ ‎‏مشخصات کامل بر اساس شماره مسلسل در انتهای کتاب آورده شده است‏. [۲]

  نمونه مطالب

  شما آقایان، شما جوان‌ها، شما اقشار ملت، آن رمزی را که به آن‏‎ ‎‏رمز پیروز شدید، حفظ کنید و آن حفظ وحدت کلمه است. اختلاف‏‎ ‎‏را کنار بگذارید‏[۳]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب، صفحه ‌ج - ‌د
  2. ر.ک: همان، صفحه ‌د - ‌ه
  3. ر.ک: متن کتاب، ص370

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها