اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال ۱۱۰۵ تا ۱۱۳۵ه.ق

  از ویکی‌نور
  اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال ۱۱۰۵ تا ۱۱۳۵‌‎ق: همراه با یادداشتهای تفصیلی
  اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال ۱۱۰۵ تا ۱۱۳۵ه.ق
  پدیدآوراننوایی، عبدالحسین (گردآورنده)
  عنوان‌های دیگراسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال ۱۱۰۵ تا ۱۱۳۵‌‎ق: همراه با یادداشتهای تفصیلی
  ناشروزارت فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی (پژوهشگاه)
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1363 ش
  چاپ1
  موضوعایران - تاریخ - اسناد و مدارک

  ایران - تاریخ - صفویان، 907 - 1148ق. - اسناد و مدارک

  حسین صفوی، شاه ایران، قرن 12ق.
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏DSR‎‏ ‎‏1175‎‏ ‎‏/‎‏ن‎‏9‎‏الف‎‏5‎‏
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  اسناد و مكاتبات سياسى ایران از سال1105تا1135ق کتابى است به زبان فارسی نوشته دكتر عبدالحسين نوايى، پژوهشگر معاصر ایرانى.

  ساختار

  مقدمه نویسنده و بخش‌هاى متعددى كه حاوى نامه‌هاى ارسالى به شاه و نيز جواب وى بدان‌ها و همچنين فرمان‌هاى صادره از جانب شاه مى‌باشد، ساختار کتاب حاضر را تشكيل مى‌دهد. کتاب فاقد تبويب و تفصيل است.

  گزارش محتوا

  اين کتاب هشتمین حلقه از زنجيره اسناد و مكاتبات سياسى ایران است. پيش از این از مجموعه «اسناد و مكاتبات سياسى ایران» هفت مجلد منتشر شده است كه عبارتند از:

  1. اسناد و مكاتبات تاريخى ایران «از تيمور تا شاه اسماعيل» كه در سال 1340 در بنگاه ترجمه و نشر کتاب چاپ شد و در سال 1356 تجديد چاپ گرديد.
  2. اسناد و مكاتبات تاريخى «شاه اسماعيل» (بهمن سال 1347)
  3. اسناد و مكاتبات تاريخى «شاه طهماسب» (بهار سال 1350)
  4. اسناد و مكاتبات تاريخى «شاه عباس» جلد اول (1352)
  5. اسناد و مكاتبات تاريخى «شاه عباس» جلد دوم (1353)
  6. اسناد و مكاتبات تاريخى «شاه عباس» جلد سوم (1357)
  7. اسناد و مكاتبات سياسى ایران از سال 1038 تا 1105 (1360)

  مجلد حاضر كه هشتمین جلد از این مجموعه است، اسناد و مكاتبات سياسى ایران در خلال سالهاى 1105 تا 1135 كه مربوط است به روزگار شاه سلطان حسین صفوى را دربردارد.

  در این کتاب به موضوعات ذيل پرداخته شده است:

  معرفى شاه سلطان حسین، پایان كار شاه سلطان حسین، سياست خارجى ایران، روابط ایران و فرانسه، روابط ایران با عمان، روابط ایران با روسيه، روابط ایران و هندوستان، فرمان شاه سلطان حسین در باب منع از منهيات، فرمان شاه سلطان حسین، نامه پاپ اينوسان دوازدهم به شاه سلطان حسین و دو جواب از شاه به این نامه، فرمان شاه سلطان حسین، فرمانهاى شاه سلطان حسین، نامه میرزا محمد مومن خان اعتماد‌الدوله به حسین پاشا صدر اعظم عثمانى، صورت هداياى صدر اعظم ایران به صدر اعظم عثمانى، نامه صدر اعظم عثمانى به صدر اعظم ایران، نامه شاه سلطان حسین به لوئى چهاردهم، فرمان شاه سلطان حسین، نامه شاه سلطان حسین به لوئى چهاردهم، نامه شاهقلى‌خان اعتماد‌الدوله به لوئى چهاردهم، نامه شاه سلطان حسین به لوئى چهاردهم، نامه بيگلر بيگى ايروان به صدر اعظم فرانسه، نامه محمدرضابیک به ماركى دوتورسى وزير خارجه فرانسه، نامه محمدرضابیک به كنت دوتورسى، نامه محمدرضابیک به دوك دورلئان، نامه محمدرضابیک به ماركى دوتورسى، نامه شاه سلطان حسین به سلطان مصطفى دوم، نامه شاه سلطان حسین به مصطفى خان عثمانى، نامه شاه سلطان حسین به سلطان مصطفى خان، سلطان احمد ثالث پادشاه عثمانى، نامه شاه سلطان حسین به سلطان احمد ثالث، نامه پادشاه عثمانى سلطان احمد ثالث به شاه سلطان حسین، فتحنامه بحرين، نامه سلطان احمدخان ثالث به شاه سلطان حسین، نامه شاه سلطان حسین به سلطان احمد ثالث، نامه شاه سلطان حسین به ابراهیم پاشا صدر اعظم عثمانى، نامه صدر اعظم ایران محمد قلى‌خان به ابراهیم پاشا، درباره هلاك جمعى از روسها، رقم ضابط نويسى به اسم میرزا محمد على نوشته است و....

  وضعيت کتاب

  کتاب حاضر شامل فهرست مطالب، پاورقى‌هاى نویسنده و نيز فهرست‌هاى ذيل مى‌باشد:

  نام‌هاى كسان، اماكن، كتب و رسالات و مقالات، نام‌هاى اشياء و تعبيرات و اصطلاحات.

  منابع مقاله

  1. مقدمه مؤلف.
  2. متن کتاب.

  وابسته‌ها