ارزش‌ها و لغزش‌های نفس

  از ویکی‌نور
  ارزش‌ها و لغزش‌های نفس(متن سخنرانی)
  ارزش‌ها و لغزش‌های نفس
  پدیدآورانانصاریان، حسین (نويسنده)
  ناشردار العرفان
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1389ش
  چاپ1
  شابک-
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  /الف9الف4 104 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  ارزش‌ها و لغزش‌های نفس، مجموعه سخنرانى هاى استاد حسين انصاريان در حسينيه هدايت تهران در ماه مبارك رمضان سال 1382 است كه در آن ابعاد مختلف نفس با استفاده از محتواى سوره يوسف(ع) مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

  در اين كتاب كه حاصل بيست جلسه سخنرانى استاد است، ابتدا محتواى كلى سوره يوسف(ع) به ويژه شيوه بيان داستان يوسف(ع) در قرآن كريم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته سپس برخى از پيام هاى مهم اين سوره مباركه مانند سود تجارت با خداوند، تأثير مكان و زمان در پاداش الهى، نقش باور در عمل، آراستگى به ايمان، نور معرفت الهى در مقابل عمل و به ويژه اهميت طهارت نفس و آثار لغزش‌هاى آن بيان شده است.

  نگارنده ملاك و معيار اصلى ارزش را سيرت انسان‌ها ارزيابى كرده و عزيز مصر شدن يوسف را نتيجه توجه وى به كرامت نفس خويش و آلوده نكردن آن دانسته است.

  وى عناوينى را كه قرآن كريم براى يوسف(ع) شمرده كه بر طبق آنها حضرت يوسف(ع) داراى شخصيت كاملى شده است را بيان كرده و بر اين اساس به بررسى زيبايى يوسف(ع)، استمداد وى از خداوند متعال براى پاك ماندن، علم وى به تأويل احاديث و عشق وى به خداوند متعال را بيان كرده و معيارهاى عشق حقيقى را تبيين نموده است. وى از منظرى قرآنى به مقوله عشق اشاره كرده و ملاك انسانيت انسان را طهارت و تهذيب نفس عنوان كرده است.

  نويسنده در همين راستا با اشاره به نقش معصومين و اولياى الهى در عالم هستى به تبيين مبانى عشق حقيقى و مجازى پرداخته و در اين زمينه حكاياتى واقعى از برخى از علماى شيعه و انسان‌هاى صالح كه داراى عشقى واقعى نسبت به خداوند بوده و بر اين اساس تهذيب نفس كاملى را انجام داده بودند نقل نموده و مراحل سقوط‍‌ و صعود نفس را با توجه به فرازهاى مختلف سوره يوسف به تصوير كشيده است.

  در ادامه نگارنده به آثار تربيت و تهذيب نفس با توجه مفاد سوره يوسف اشاره كرده و نقش رهبران الهى را در اين زمينه بيان كرده است، وى ريشه اصلى سقوط‍‌ انسانى در جوامع غربى را عدم تربيت و تهذيب نفس عنوان كرده و آثار خطرناك گناه در باطن انسان‌ها و آلوده شدن نفس را با توجه به آيات قرآن بررسى نموده است، استناد به روايات و سيره ائمه(ع) در مورد صعود و سقوط‍‌ نفس، چگونگى پاك سازى نفس از لغزش‌ها و آلودگى ها بوسيله اعمال صالح و ترك گناه، بررسى موانع صعود نفس از ديدگاه قرآن و روايات، ضرورت استقامت در راه تهذيب نفس، آثار شب زنده دارى در تهذيب نفس و بررسى عوامل سعادت و شقاوت در سوره يوسف از ديگر مندرجات مهم در اين نوشتار مى باشد.[۱]

  پانويس

  1. ر.ک: حبیبی، سلمان، ص298-301


  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتابشناسی آثار انصاریان، قم-ایران، بی، نا، بی، تا


  وابسته‌ها