طبرسی، احمد بن علی

  از ویکی‌نور
  (تغییرمسیر از ابومنصور طبرسی)
  طبرسی، احمد بن علی
  نام طبرسی، احمد بن علی
  نام‌های دیگر طبرسی، ابومنصور
  نام پدر علی
  متولد
  محل تولد
  رحلت قرن ششم
  اساتید ابوجعفر مهدى بن ابى‌حرب حسينى مرعشى
  برخی آثار الاحتجاج (نشر المرتضی)

  شرح و ترجمه احتجاج طبرسی

  ترجمه و متن کتاب شریف احتجاج

  کد مؤلف AUTHORCODE00690AUTHORCODE

  احمد بن علی بن ابی‌طالب طبرسی، فقیه، متکلم و محدث شیعه در نیمهٔ اول سدهٔ ششم، از مشایخ ابن شهر آشوب مازندرانى و معاصر با أمين‌الإسلام طبرسى مؤلف مجمع البيان

  ولادت و وفات

  سال ولادت و وفات طبرسى مشخص نيست. اما او معاصر أمين‌الإسلام طبرسى مؤلف مجمع البيان درگذشته 548 است و هر دو از مشايخ ابن شهر آشوب (م 588) به شمار مى‌روند.

  ابومنصور احمد بن على بن ابى‌طالب طَبرِسى از علماى قرن ششم هجرى است. عده‌اى او را منسوب به طبرستان (مازندران) دانسته و برخى ديگر نام طبرسى را برگرفته از طبرش (تفرش) مى‌دانند و معتقدند منسوبِ به طبرستان «طبَرى» است نه «طَبرسى».

  اساتيد

  از اساتيد مؤلف احتجاج، تنها ابوجعفر مهدى بن ابى‌حرب حسينى مرعشى را مى‌شناسیم كه طبرسى نام او را در اسناد رواياتش ذكر كرده است.

  شاگردان

  از شاگردان او هم تنها نام ابن شهر آشوب مازندرانى را مى‌دانيم.

  ديگر آثار

  ديگر آثار طبرسى عبارتند از:

  1. الكافي در فقه،
  2. تاريخ الأئمه،
  3. فضائل الزهراء،
  4. مفاخر الطالبيه.

  وابسته‌ها