ابن ابی‌زرع، علی بن عبدالله

  از ویکی‌نور
  ابن ابی‌زرع، علی بن عبدالله
  نام ابن ابی‌زرع، علی بن عبدالله
  نام‌های دیگر فاسی، ابوالحسن علی بن عبدالله
  نام پدر عبدالله
  متولد
  محل تولد فاس
  رحلت پس از 726 ق
  اساتید
  برخی آثار الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
  کد مؤلف AUTHORCODE06203AUTHORCODE

  ابن ابی‌زرع،ابوالحسن على بن عبدالله یا على بن محمد بن احمد بن عمر فاسى (متوفی پس از 726)، مورخ مغربى.

  تولد و وفات

  درباره تولد و وفات او اطلاعی در دست نیست.

  از احوال او همین‌قدر می‌دانیم که در فاس به توثیق و ارزیابى احادیث اشتغال داشت و در آن کار وی را به عدل ستوده‌اند.

  آثار

  اثر معروف و موجود او «الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوک المغرب و تاریخ مدینة فاس» است که به قرطاس نیز شهرت دارد. گروهى بر این عقیده‌اند که قرطاس مصحّف فرطاس است و آن نام باغى است در فاس که گفته شده زیری بن عطیة المغراوی فرمانروای مغرب در سدة 4ق به دست خود آن را احداث کرده بوده است. قرطاس عموماً در تاریخ مغرب و خصوصاً در تاریخ شهر فاس نوشته شده است و رخدادهای دوران حکومت دولت‌های ادریسى حسنى، زناته، مرابطین، موحدین و مرینیین را، از سده 2ق /8م تا 726ق یعنى روزگار سلطان ابوسعید عثمان بن یعقوب مرینى، دربر دارد.... گروهى تألیف قرطاس را به صالح بن عبدالحلیم نسبت داده‌اند، و برخى نیز از دو تألیف به نام قرطاس یادکرده‌اند که پذیرفته نیست

  از دیگر تألیفات ابن ابى زرع کتاب «الذخیرة السنیة في تاريخ دولة المرینیة» و نیز «أزهار البستان في أخبار الزّمان»، یا به ضبط حاجى خلیفه «زهرة البستان في أخبار الزمان» است که خود از کتاب اخیر با صفت کتاب بزرگ یاد کرده است.[۱].

  پانویس

  منابع مقاله

  فکرت، محمدآصف، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ دوم، 1374


  وابسته‌ها