آداب السلوک و التوصل إلی منازل الملوک

  از ویکی‌نور
  ایجاد آداب السلوک و التوصل إلی منازل الملوک
  آداب السلوک و التوصل إلی منازل الملوک
  پدیدآورانگیلانی، عبدالقادر (نویسنده)

  عزقول، محمد غسان نصوح (محقق)

  زعيم، محمد زکريا (مقدمه‌نویس)
  ناشردار السنابل
  مکان نشرسوريه - دمشق
  سال نشر1416ق. =1995م.
  چاپچاپ يکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره

  آداب السلوک و التوصل الی منازل الملوک نوشته ابو محمد عبد القادر گیلانی(470-561ق) عارف و شاعر ايرانى است‏. پیرامون اصول تصوف و سلوک آرمانی با تکیه بر قرآن، سنت پیامبر(ص) وآثار صحابه و تابعان است و توسط محمد غسان نصوح عزقول تحقیق شده است. نوشتار حاضر از مهم‌ترین آثار نویسنده است و در آن مطالبی اساسی و ارزشمند برای طالبان وصول به حق گردآوری شده است. [۱] کتاب با مطالبی پیرامون آنچه بر هر مؤمن و مسلمان واجب است آغاز شده سپس به ابتلاء و برحذر داشتن از دنیا و تشویق به رویگردانی از آن، دوری از خلق و تقرب و نزدیکی به خداوند تعالی پرداخته شده است. نویسنده سپس به تبیین حقیقت نفس انسان و احوال آن، ثمرات مجاهدت و ویژگی‌های اهل مجاهدت، پرداخته و در ادامه سخن را به احوال و مقامات همچون توکل، صبر، حسن خلق، شکر، صدق، رضا و تسلیم، زهد، فقر و.....اختصاص داده است. سپس سخن خود را در ولایت و مفهوم آن، تصوف و اصل آن توسعه داده و در پایان مطالب کتاب را با ذکر برخی پند و اندرزها و حکمت‌های ارزشمند خاتمه داده است. [۲] با نگاه عمیق به مطالب کتاب خواننده درمی‌یابد که نویسنده به طور مداوم به یک قاعده اساسی اصرار وزیده است و آن تکیه بر شرع در رسیدن به مقصود است. از نگاه وی احکام شرع و باور‌های سلف اساس تصوف است. ضمن اینکه می‌توان فهمید که نویسنده خواستار ورود به مسائل دقیق معرفتی و ولایتی نبوده تا زمانی که سخن او برای مریدان و مبتدیان این راه است. [۳] این کتاب پیش از این با نام «فتوح الغیب» با تحقیق عبدالعلیم محمد درویش منتشر شده است. این نام از مقدمه کتاب گرفته شده است و البته نام حقیقی‌اش همان آداب السلوک است و در منابع نیز همین نام را متذکر شده‌اند.[۴]‏ محقق اثر در مقدمه کتاب نسخ متعدد خطی و چاپی اثر را معرفی کرده است. قریب به پانزده صفحه از کتاب را نیز به ذکر شرح‌حال شیخ اختصاص داده است.[۵]‏ وی در برخی از موارد عباراتی را به جهت آسان سازی فهم مطالب به صورتی مشخص به متن افزوده است. آیات قرآن را استخراج کرده و مشخصات آن‌ها را ذکر کرده است همچنین احادیث نبوی را جز اندکی استخراج نموده و از جهت سند شناسی به آن پرداخته است. برخی مطالب مبهم متن را با شرح و توضیح روشن نموده و مطالب کتاب را با عناوین مناسب باب بندی نموده است. [۶] فهرست کتاب پایان آن درج شده است.

  پانویس

  1. مقدمه تحیقق ص 14
  2. رک: همان
  3. رک: همان
  4. ر.ک: همان، ص 16؛ متن کتاب، ص51
  5. ر.ک: مقدمه محقق، ص23-20
  6. رک: همان، ص24

  منابع مقاله

  مقدمه و متن.

  وابسته‌ها