(أساس) آفاق الاستثمار في الجهات الخیریة

(أساس) آفاق الاستثمار في الجهات الخيرية، اثر محمد بن یحیی آل مفرح، کتابی است پیرامون مبنا و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در مؤسسات خیریه و چگونگی تأمین منابع مالی و مشکلات و معضلات این‌گونه مؤسسات و راه‌حل‌های آن.

(أساس) آفاق الاستثمار في الجهات الخیریة
(أساس) آفاق الاستثمار في الجهات الخیریة
پدیدآورانآل مفرح، محمد بن یحیی (نويسنده)

أطرم، عبدالرحمن بن صالح (مقدمه‌نويس)

سلمان، سامي تیسیر (مقدمه‌نويس)
عنوان‌های دیگرنموذج مبتکر و أفکار عملیة و نماذج واقعیة لبناء الستثمارات و تعزیر القدرات المالیة
سال نشر1432ق - 2011م
چاپ1
زبانعربی
تعداد جلد1
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

انتشار این کتاب، کار بزرگی است در راستای خدمت به بخش خیریه به‌صورت خاص و خدمت به مؤسسات غیر انتفاعی، به‌صورت کلی است؛ زیرا به مهم‌ترین معضل پیش روی این بخش‌ها و اساسی‌ترین موضوعی که این سازمان‌ها با آن مواجه هستند که عبارت است از مسائل مربوط به منابع مالی، می‌پردازد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که اهتمام و توجه به نیروی انسانی توانمند در مدیریت این‌گونه بخش‌ها و سازمان‌ها و تعامل مثبت با آنها، دارای اهمیت ویژه‌ای بوده؛ زیرا منابع انسانی و مالی، مکمل یکدیگر هستند و این موضوع به‌خوبی در کتاب، منعکس گردیده است[۱].

مخاطبین کتاب، پس از مطالعه و دریافت و درک مطالب آن، از تحلیل‌ها، ایده‌ها و راه‌حل‌های علمی و عملی آن که حاکی از تلاش ستودنی و ارتباط نزدیک نویسنده با مشکلات است، لذت برده و آن را چراغ راه و معلمی بزرگ در موضوع مورد بحث آن، خواهند یافت؛ به‌ویژه آنجایی که راه‌حل‌های عملی آن را ممکن، واقع‌بینانه و متنوع می‌بینند؛ چنان‌که جناب اطرم، به این نکته واقف گردیده و به آن اعتراف نموده است[۲].

اثر حاضر، اولین کتاب مؤسسه خیریه فرهان بن مبارک است که به تشریح امور خیریه پرداخته و چشم‌انداز روشنی برای ارتقا و توسعه آن در زمینه‌ها و شاخه‌های مختلف، ترسیم کرده است. نویسنده در این کتاب، موضوع مورد بحث را به‌خوبی پوشش داده و مفاهیم، تئوری‌ها و ضوابط را به روش نظری جدیدی، ساده کرده و در اختیار خوانندگان قرار داده و ارتباط و کاربرد مسائل تئوری را در تجربه عملی سرمایه‌گذاری خیریه، نادیده نگرفته و آن را مد نظر قرار داده است. وی به‌خوبی توانسته است در این کتاب، در مورد اشتباهات رایجی که مؤسسات خیریه هنگام تمرین فرآیند سرمایه‌گذاری از آن رنج می‌برند، صحبت کند[۳].

مطالب کتاب، در چهار فصل و یک خاتمه، تنظیم شده است. از جمله موضوعات و مباحث مطرح‌شده در کتاب، می‌توان به اصول اولیه سرمایه‌گذاری در مفهوم کلی آن و کاربردهای آن در مؤسسات خیریه[۴] و مطالعات سرمایه‌گذاری مربوط به کارهای خیریه[۵] اشاره نمود.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه عبدالرحمن بن صالح اطرم، ص11
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: مقدمه سامی تیسیر سلمان، ص16
  4. ر.ک: متن کتاب، ص33
  5. ر.ک: همان، ص57

منابع مقاله

مقدمات و متن کتاب.

وابسته‌ها