پرسمان عصمت: شرحی بر آیه تطهیر: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۷ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۷ اکتبر ۲۰۲۲

‏۶ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۰

‏۱۷ اوت ۲۰۱۹

‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۹

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ اوت ۲۰۱۸

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۶ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳ ژوئن ۲۰۱۷

‏۸ مهٔ ۲۰۱۷

‏۴ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۷

‏۱۶ آوریل ۲۰۱۷