ویکی‌نور:ارتباط با ما

ویکی‌نور وابسته مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در راستای تکمیل و کارآمدتر نمودن خود، آماده دریافت پیشنهاد، انتقاد و نظر شما کاربران عزیز می‌باشد.

قم (ساختمان مرکزی)

آدرس: قم - بلوار امین - خیابان جمهوری اسلامی - ساختمان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

صندوق پستی: 3857 - 37185

تلفن : 32120212 - 025

دورنگار: 32936294 - 025

ارتباط با مرکز: info noorsoft.org

روابط عمومی

تلفن: 02532120546 - 02532120524

پست الکترونیکی: is noorsoft.org