یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای كلمات قصار لعلى بن ابى‌طالب (ترجمه سپهر)