نهج الخلاص: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۶ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۰ مارس ۲۰۲۲

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۱۲ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۵ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۶ آوریل ۲۰۱۸

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۷ اوت ۲۰۱۷

‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱۸ مارس ۲۰۱۷

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶