نرم‌افزار فرهنگ موضوعی تفسیر التبيان و الميزان: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱ نوامبر ۲۰۲۱