نخستين‌ها

نخستين‌ها، ترجمه «الأوائل» اثر عربى علامه شيخ محمدتقى شيخ شوشترى، كتابى است پيرامون اول هر چيز كه به قلم شيوا و رساى محمدرضا مرواريد به فارسى برگردان شده است.

نخستين‌ها
نخستين‌ها
پدیدآورانمروارید، محمدرضا (مترجم) شوشتری، محمدتقی (نویسنده)
عنوان‌های دیگرنخستین ها: ترجمه الاوائل الاوائل. فارسی
ناشرنور معرفت
مکان نشرمشهد مقدس - ایران
سال نشر1392 ش
چاپ1
شابک978-964-5689-19-1
موضوعادبیات عربی - مسایل متفرقه شگفتیهای جهان - متون قدیمی تا قرن 14
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏AG‎‏ ‎‏241‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏ ‎‏الف‎‏8041*
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

اين اثر با انبوهى از داده‌هاى تاريخى، نشانگر گستره‌ى حوزه مطالعات نویسنده‌اى دارد كه همواره پاى در درياى كتاب داشت.

اين اثر، دو بار به چاپ رسيده و مبناى ترجمه، نسخه‌اى بوده كه به همت آقاى قيس آل‌قيس فصل‌بندى، مرتب و اندكى مستند شده است. مترجم در كنار برگردان فارسى، تا جايى كه توانسته است، يك‌يك مطالب نقل‌شده را با استناد به ده‌ها مصدر و منبع تفسيرى، تاريخى و ادبى، تصحيح كرده و همه ارجاعات خود را در پانوشت آورده است؛ بدين ترتيب، وى ضمن احترام به پژوهشگران نسخه‌هاى قبلى، به اين مطلب تصريح كرده است كه بيشتر و بلكه تمام آنچه در پاورقى‌ها آمده، تنها در اين برگردان فارسى ديده مى‌شود[۱]

كتابنامه‌اى كه در پايان كتاب آمده، از يك سو گواه دامنه كار مؤلف و از سوى ديگر حاكى از گستره كارى است كه مترجم بدان پرداخته است[۲]

چهار مقدمه از محمدعلى شيخ (فرزند مؤلف)، ناشر، مترجم و نویسنده در ابتداى كتاب آمده است. در مقدمه نخست، به اين نكته اشاره شده است كه تنوع در تأليف و انتخاب موضوع، يكى از ابتكارات مهم مؤلف است و موضوعات برگزيده در تأليف، خواسته بسيارى از پويندگان آثار مكتوب بشمار مى‌آيد و اين گونه تأليفات، زحمت مراجعه به كتب و آثار مختلف را براى يافتن مطلوب، كم مى‌كند[۳]

در مقدمه ناشر، به برخى از ويژگى‌هاى نویسنده و نام مترجم كتاب اشاره گرديده[۴] و در مقدمه مترجم، به بيان خصوصيات ترجمه و ويژگى‌هاى آن پرداخته شده است[۵] مقدمه نویسنده نيز به بيان موضوع كتاب اختصاص يافته است[۶]

فهرست مطالب در ابتداى كتاب و كتابنامه، نمايه كسان، نمايه مكان، نمايه آيين‌ها و قبايل در انتهاى آن آمده است.

پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

پانويس

  1. مقدمه مترجم، ص 9
  2. همان، ص 10
  3. مقدمه محمدعلى شيخ، ص 5
  4. مقدمه ناشر، ص 7
  5. مقدمه مترجم، ص 9
  6. مقدمه نویسنده، ص 11

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.

وابسته‌ها