موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۲

‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲ مهٔ ۲۰۲۰

‏۷ اکتبر ۲۰۱۹

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۸ مارس ۲۰۱۹

‏۱۷ مارس ۲۰۱۹

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۷ آوریل ۲۰۱۸

‏۴ مارس ۲۰۱۸

‏۷ نوامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ اوت ۲۰۱۷

‏۶ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ مهٔ ۲۰۱۷

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۶ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۶

‏۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶