مقدمه نقض و تعليقات آن: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۱

‏۷ دسامبر ۲۰۲۰

‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۷ مارس ۲۰۱۹

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

‏۶ اکتبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۸ اوت ۲۰۱۸

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۸

‏۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۵ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

‏۱۴ اوت ۲۰۱۷

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱ آوریل ۲۰۱۷

‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۶

‏۴ نوامبر ۲۰۱۶

‏۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶