مصحف امام علی(ع): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۲۱ آوریل ۲۰۲۲

‏۱۳ آوریل ۲۰۲۲

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۷ مارس ۲۰۱۹

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

‏۵ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳۱ مارس ۲۰۱۸

‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲ اوت ۲۰۱۷

‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۷

‏۳ آوریل ۲۰۱۷

‏۲۱ مارس ۲۰۱۷

‏۱۸ مارس ۲۰۱۷

‏۱۲ مارس ۲۰۱۷

‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶