محاسبة النفس (ترجمه): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۲

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۷ اوت ۲۰۱۹

‏۱۷ مارس ۲۰۱۹

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

‏۶ اکتبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳۱ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸

‏۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۸ مارس ۲۰۱۷

‏۱۴ مارس ۲۰۱۷

‏۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶