محاسبة النفس اللوامة و تنبيه الروح النوامة: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۲

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳۱ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶