محاسبة النفس: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۲

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

‏۶ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳۱ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۱۳ مارس ۲۰۱۷

‏۱۲ مارس ۲۰۱۷

‏۱۱ مارس ۲۰۱۷

‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۶

‏۹ نوامبر ۲۰۱۶

‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶