لمعات الهية: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۶ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۷ اوت ۲۰۱۹

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸

‏۶ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۸ اوت ۲۰۱۸

‏۱۲ اوت ۲۰۱۸

‏۱۱ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

‏۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۷ آوریل ۲۰۱۸

‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۲۳ اوت ۲۰۱۷

‏۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶