قرآن و مصونیت از تحریف: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۲ آوریل ۲۰۲۳

‏۸ دسامبر ۲۰۲۲

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۲ اوت ۲۰۲۰

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۰

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۳ اوت ۲۰۱۷

‏۳ اوت ۲۰۱۷

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷