فتنه وهابیت: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۳

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۷ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۷ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۳ اوت ۲۰۱۷

‏۳ اوت ۲۰۱۷

‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲۸ مارس ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۸ مارس ۲۰۱۷

‏۷ مارس ۲۰۱۷

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶