عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱ اوت ۲۰۲۳

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۱

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۲ اوت ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۳ مارس ۲۰۱۷

‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۵ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۲۴ مهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶