علوی عاملی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

    علوی عاملی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: