علوم القرآن: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۸ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

‏۹ اوت ۲۰۲۰

‏۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۲۳ اوت ۲۰۱۹

‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۹

‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

‏۶ مارس ۲۰۱۹

‏۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۲ اوت ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۳۰ اوت ۲۰۱۷

‏۱ اوت ۲۰۱۷

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۷