نمایش مبدأ برای ضميمة طلب الثواب أو الهروب من العقاب في نية العبادة

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه‌ها است: کاربران، مدیران.


شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

بازگشت به ضميمة طلب الثواب أو الهروب من العقاب في نية العبادة.