شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الالهيات): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۷ مارس ۲۰۲۱

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوت ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۱ اوت ۲۰۱۸

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۸ مهٔ ۲۰۱۶