دراسا‌ت‌ فی‌ الفرق‌ و العقا‌ئد الإسلامیة‌

دراسا‌ت‌ في الفرق‌ و العقا‌ئد الإسلامية‌، نوشته پژوهشگر معاصر، عرفان عبدالحمید، 3 فرقه اسلامی را معرفی می‌کند و بعد، به بررسی چند موضوع اختلافی در کلام اسلامی می‌پردازد و گاه نظر شرق‌شناسان را نقل و نقد می‌کند و تفاوت دیدگاه اسلامی و غربی را در زمینه ادله اثبات وجود خدا توضیح می‌دهد.

دراسا‌ت‌ فی‌ الفرق‌ و العقا‌ئد الإسلامیة‌
دراسا‌ت‌ فی‌ الفرق‌ و العقا‌ئد الإسلامیة‌
پدیدآورانعبدالحمید، عرفان (نويسنده)
ناشرمطبعة الإرشاد
مکان نشرعراق - بغداد
سال نشر1387ق - 1967م
چاپ1
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
BP 236/ع۲د۴
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

هدف و روش

 • نویسنده با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه‌ها که می‌خواهند دانش کلام اسلامی را بیاموزند، با مشکلاتی (از جمله پیچیدگی مباحث و مراعات نشدن روش علمی) مواجهند، افزوده است: در این اثر، می‌کوشم مباحث را از دیدگاه‌های گوناگون مطرح کنم و ریشه تاریخی آن را بازگویم و آزاداندیشانه بنویسم[۱]‏.

ساختار و محتوا

کتاب حاضر، از 2 بخش به‌ترتیب ذیل تشکیل شده است:

 1. بررسی‌هایی در باب فرقه‌های اسلامی:
  1. شیعه؛
  2. خوارج؛
  3. معتزله.
 2. بررسی‌هایی در موضوع عقاید اسلامی:
  1. علم کلام اسلامی؛
  2. موضوع الوهیت (روش قرآنی بررسی این موضوع و ادله وجود خدا در علم کلام اسلامی و اندیشه غربی)؛
  3. تشبیه و تأویل؛
  4. مشکل صفات الهی؛
  5. مشکل قضا و قدر.

نمونه مباحث

 • نویسنده بعد از بیان تاریخ پیدایش مشکل قضا و قدر و توضیحی درباره دیدگاه فرقه‌های گوناگون، خودش اظهار نظر کرده است:
 1. شکی نیست که مسئله جبر و اختیار و چگونگی جمع بین این دو، از مشکل‌ترین مسائلی است که عقل بشری با آن روبه‌رو شده است... و به همین جهت، مردم در مورد آن گرفتار اختلاف شده و دیدگاه‌های مختلفی برگزیده‌اند و همان طور که ابن رشد گوید، منشأ اختلاف این است که ادله عقلی در این زمینه، متباین است و ظواهر نصوص نقلی نیز با هم تعارض دارد و این موضوع، بیهوده پدیدار نشده است، بلکه منظور شارع این بوده که اندیشمندان را وادارد تا بیندیشند و کتاب و سنت را به‌خوبی بفهمند و این شبهه را به‌صورتی شایسته حل کنند. به نظر می‌رسد اسلام، جنبه فلسفی را از جنبه شرعی، جدا کرده است و از نظر اسلامی، اختلافی در این نیست که شرع به انسان به‌عنوان «فاعل و عامل آزاد و مختار» نگاه می‌کند و به همین جهت، افعال را متعلق به آنان دانسته و بر اساس حدود شرعی به محاسبه آن پرداخته است...[۲]‏.

پانویس

 1. ر.ک: مقدمه نویسنده، ص5-6
 2. ر.ک: متن کتاب، ص268

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها