دراسات في الأصول (طبع جديد): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۷ نوامبر ۲۰۱۹

‏۲ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۷ اوت ۲۰۱۸

‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۲ مارس ۲۰۱۷

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۵ نوامبر ۲۰۱۶

‏۴ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶