حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد

  از ویکی‌نور
  حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد
  حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد
  پدیدآورانح‍ک‍ی‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍د (نويسنده)
  عنوان‌های دیگرتأملی در مبادی هرمنوتیک حقوق زن
  ناشرنغمه نو اندیش
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1382ش
  چاپ1
  موضوعزنان در اسلام - حقوق زن - جنبه‌های مذهبی - اسلام - مطا‌لعا‌ت‌ تطبیقی‌ حقوق‌ زن‌ - زنان - وضع حقوقی و قوانین - مطالعات تطبیقی - زنان - تاریخ - فمینیسم - زنان - کشورها‌ی غربی‌ - حقوق زن - تاریخ
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، اثر محمد حکیم‌پور، کتابی است که در آن نویسنده کوشیده روایت‌هایی تاریخى، کلامى، فقهى، حقوقى و اجتماعى از کشاکش تأویل‌‌ها یا تنزیل‌‌ها، در حقوق زنان بیان کند و سپس در پناه بررسى انتقادى روایت‌‌هاى مزبور، مبنایى براى بازنگرى در حقوق زنان و تنظیم آن بر دو پایه وحى و واقعیت فراهم سازد. در حقیقت، نویسنده در این کتاب، بر این نکته تأکید می‌کند که در جوامع مذهبی مانند ایران، گفتمان‌های مذهبی، بیش از دیگر عوامل در احوال و موقعیت زنان اثرگذارند. ازاین‌رو، اصلاح و بهبود احوال زنان و ارتقای موقعیت آنان نیز باید از راه اصلاح گفتمان مسلط و رایج مذهبی صورت گیرد یا پی‌گیری شود.

  مباحث کتاب در چهار بخش کلی با این عنوان‌ها: «تمهیدات»؛ «زن در پیش از اسلام»؛ «زن در اسلام» و «زن در غرب» و در دوازده فصل تنظیم شده است. در فصل نخست، مبادى هرمنوتیک تأویل بررسى شده است تا خواننده به‌طورکلی، با فرآیند فهم، تفسیر و تأویل متون دینی ـ کتاب و سنت ـ آشنا شود. نویسنده در فصل دوم، دو گفتمان رایج زنان (سنتی و نواندیش) و نگره‌ها و ایستارهای آنها را گزارش می‌کند. فصل سوم به بررسی موقعیت و احوال زنان درجوامع قدیم اختصاص دارد. در فصل چهارم حقوق و جایگاه زنان در اوستا و کتاب‌های آسمانی قرآن، انجیل و تورات بررسی شده است.

  نویسنده در فصل پنجم به بحث درباره نسبت جنسیت و حقوق زن از دیدگاه اسلام، همچنین تفاوت‌های جسمانی، زیستی و روانی زن و مرد پرداخته و آن‌گاه دلایل جعل پاره‌ای احکام متفاوت برای ایشان را در شریعت اسلامی تبیین می‌کند. در فصل ششم، درباره محورهای کلی حقوق زن از دو زاویه دید ارتدوکسی و نواندیشانه بحث شده است. نویسنده در فصل هفتم نیز بحث تاریخی، کلامی و فقهی ازدواج موقت از دیدگاه اسلام را بررسی می‌کند.

  در فصل هشتم، نظر شریعت اسلام، درباره تعدد زوجات، محور بحث قرار گرفته است. در فصل‌های نهم و دهم، دیدگاه پیامبر اسلام درباره زنان و نیز طرز رفتار آن حضرت با همسرانش و دلایل ازدواج‌های متعدد ایشان بررسی شده است. همچنین، تجسم عینی حقوق زن در اسلام، در زندگی خصوصی پیامبر اکرم9 ـ در مقام یک الگوی عملی کامل‌ ـ نشان داده شده است.

  موضوع فصل یازدهم، بررسی انتقادی فمینیسم در غرب است و فصل دوازدهم در دو قسمت، سیر تحول و حقوق زن در مغرب زمین و نیز بررسی اجمالی حقوق زن در غرب را پی می‌گیرد. پی‌نوشت‌های بخش‌ها، فهرست منابع و مراجع، نمایه اشخاص، فِرَق، اقوام و گروه‌ها، اماکن و کتاب‌ها جزو پیوست‌های کتاب است[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص69-71

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها