حدیث و علوم جدید (منطق فهم احادیث علمی)

  از ویکی‌نور
  حدیث و علوم جدید (منطق فهم احادیث علمی)
  حدیث و علوم جدید (منطق فهم احادیث علمی)
  پدیدآورانرضایی اصفهانی، محمدعلی (نويسنده)
  ناشرمرکز بين‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1393م - 1436ق
  چاپ1
  شابک978-964-195-779-9
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ر۶ح۴ 109 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  حدیث و علوم جدید (منطق فهم احادیث علمی) اثر محمدعلي رضايي به هدف بومی‌سازی و بازتوليد انديشه دينی معاصر، برای رشته علوم حديث دانشگاه المصطفی، تهيه و تدوين شده است.

  علوم حديث شامل عناصر زير است: ۱. رجال؛ ۲. درايه؛ ۳. فقه الحديث؛ ۴. شروح حديث(توضيح احاديث). مباحث حديث و علم از سويي جزئي از فقه الحديث است؛ زيرا در فهم احاديث علمي به ما ياري مي‌رساند و از سوي ديگر، جزئي از شرح احاديث است. ازاین‌رو مي‌تواند مباحث میان‌رشته‌ای حديث و علم، مانند شروح تربيتي، اقتصادي، سياسي، مديريتي، حقوقي شکل گيرد که هر يک شاخه‌اي از احاديث را تشکيل مي‌دهد. البته از طرف ديگر مي‌توان مباحث حديث و علوم در مبحث اعجاز عملي آن را در شمار مباحث کلامي حديث آورد.[۱]

  مقصود از احاديث در اين نوشتار، روايات پيامبر(ص) و اهل‌بیت معصوم(ع) ايشان است که بر اساس آيات قرآن (نحل، آيه ۴۴، نجم، آيه ۳-۴ و...) و حديث متواتر ثقلين بر مسلمانان حجت است. (هرچند مباحث نظري موجود در اين نوشتار مي‌تواند براي همه احاديث مطرح بين مسلمانان استفاده شود) بنابراين خطاناپذيري احاديث قطعي، پیش‌فرض نویسنده در اين نوشتار است.[۲]

  مطالب در چهار مبحث اساسي ارائه شده است:

  الف) مباحث نظري: مطالب مقدماتي در باره چيستي علم و تقسيمات آن، اهداف و اقسام احاديث علمي است که در فصل اول نوشتار آمده.

  ب) مباحث تاريخي رابطه حديث و علم، قلمرو آن‌ها، تعامل و روش‌شناسی که در فصل سوم ساماندهي شده است.

  ج) بررسي مصداقي احاديث علمي در حوزه علوم طبيعي و علوم‌انسانی که در فصل چهارم و پنجم ترتيب داده شده است.

  د) بررسي چالش‌های ادعايي بين برخي احاديث و علوم که در فصل ششم سامان‌دهي شده است.[۳]

  لازم به ذکر است: نوشته پیشرو، براي کتاب‌درسی نگاشته شده که به‌صورت نظام‌مند و در چهارچوب فصول آمده است و ازآنجاکه هر فصل، با اهداف، چکیده، پژوهش و پرسش‌هایی نظم يافته، مي‌تواند موضوع يک يا دو جلسه درسي باشد.[۴]

  پانویس

  1. ر.ک: پیشگفتار کتاب، ص23-24
  2. ر.ک: همان، ص24
  3. ر.ک: همان
  4. ر.ک: همان، ص24-25

  منبع مقاله

  پیشگفتار کتاب.

  وابسته‌ها