حجاب و عفاف در سیما؛ آسیب‌ها و راهکارها

  از ویکی‌نور
  حجاب و عفاف در سیما؛ آسیب‌ها و راهکارها
  حجاب و عفاف در سیما؛ آسیب‌ها و راهکارها
  پدیدآورانپیشوایی، فریده، رضایی، مریم
  ناشرمرکزپژوهش‌های صدا و سیما
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1386ش
  چاپ1
  زبانفارسی

  حجاب و عفاف در سیما؛ آسیب‌ها و راهکارها، اثر فریده پیشوایی و مریم رضایی، طی پنج فصل مسئله حجاب و نقش تلویزیون(سیما) مورد بررسی قرار گرفته است.

  در دو دهه اخیر، مسئله حجاب و عفاف، همواره از مسائل مهم فرهنگی ـ اجتماعی جامعه بوده که توجه صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های فرهنگی جامعه را جلب کرده است. در این میان، وسایل ارتباط جمعی از جمله رسانه‌های دیداری، شنیداری(داخلی و خارجی) و مطبوعات نقش انکارناپذیری در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف یا تضعیف ومحدودیت آن در سطح جامعه داشته‌اند.

  یکی از رسالت‌های انقلاب و دستگاه‌های فرهنگی ـ تبلیغی جامعه از جمله سیما، گسترش و تقویت حجاب و عفاف بوده است. بر‌این اساس، این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های این ابزار هنری، وظایف و مسئولیت‌های سیما به‌عنوان یک نهاد فرهنگ‌ساز، در برابر فرهنگ ترویج حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابی چیست و راهکارهای اجرایی آن وظایف کدامند؟ در این نوشتار که در پنج فصل تدوین شده است، مسئله حجاب و نقش تلویزیون(سیما) بررسی شده و به این منظور، نخست اهمیت نقش رسانه‌های جمعی به‌ویژه تلویزیون و ضرورت پرداختن سیما به حجاب و عفاف بیان شده است. همچنین، در این نوشتار ‌افزون بر تبیین مفاهیم کلیدی، جایگاه حجاب در فرهنگ اسلامی و تاریخچه ورود برهنگی به سیما، کارکردهای سیما درباره حجاب و عفاف و نیز عملکرد سیما درباره حجاب و عفاف بررسی شده و در پایان، سیما ‌راهکارهایی درباره فرهنگ‌سازی در زمینه حجاب و عفاف پیشنهاد کرده است[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص154-155

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها