جنبشهای شیعی در تاریخ اسلام: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۲۱ نوامبر ۲۰۲۱

‏۹ دسامبر ۲۰۲۰

‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۷ اوت ۲۰۱۸

‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۸

‏۱۰ مارس ۲۰۱۸

‏۶ مارس ۲۰۱۸

‏۴ مارس ۲۰۱۸

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶