تفسير التابعين

تفسير التابعين اثر محمد بن عبدالله بن على خضيرى به زبان عربى مى‌باشد.

تفسیر التابعین
تفسير التابعين
پدیدآورانخضیری، محمد بن عبدالله (نویسنده)
ناشردار الوطن للنشر
مکان نشرریاض - عربستان
سال نشر1420 ق
چاپ1
موضوعتابعین و اتباع تابعین

تفسیر - تاریخ

تفسیر - فن
زبانعربی
تعداد جلد2
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏92‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏6‎‏ت‎‏7‎‏
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

مؤلف در مقدّمه كتاب سه انگيزه و هدف را براى انتخاب اين موضوع بيان مى‌دارد: تاريخ در خود برگزيدگانى از تفسير را براى ما در خود جاى داده است تا انسان بتواند با مطالعه و بررسى روش و سبک آنها، فوائد و نتايجى و آثارى كه از خود برجاى گذاشته‌اند و راهى كه آنها پيموده‌اند و با نظر در سبک آنهاو اقتباس از راه آنها در طريق معرفت خود از قرآن استفاده نموده و با مطالعه ميراث ايشان در دفعات متعدد خود را براى نظر در قرآن آماده سازد از طرف ديگر توسعه موضوع تفسير تابعين، تنوع مباحث آن و تداخل علوم آن باعث شد تا بر مهمترين علوم قرآن كريم و رجوع به امهات كتب تفسير، اطلاع بر اهم مصادر علوم قرآن و تطبيق بين تفاسير مفسران معروف و وقوف بر اقوال آنها و شناخت روشهاى مختلف آنها بخاطر اختلاف مدارک و مفاهيم آنها دست يابيم و سوم اينكه نو بودن؟؟؟و در حاشيه بودن او باعث شده تا افرادى كمى متعرض آن شوند و هركس هم كه متعرض شده بخاطر اهم مزيتى است كه در آن است و آن مقايسه تطبيقى تفاسير تابعين و يافتن وجوه اختلاف و اتفاق آنهاست و از اسباب ديگر اينكه تفسير تابعين به تنهايى و مستقل قبل از اين بحث نمى‌شده است و من با اين كار خواستم تا در خدمت تاريخ تفسير قرار گيرد و مورد بررسى قرار گيرد.

در رابطه با ساختار و عناوين

گفتارهاى اين كتاب شامل چهار باب مى‌شود:

  1. مباحث مقدماتى(كليات)
  2. كاتب(مدارس) تفسيرى عصر تابعين و ویژگی‌هاى آنها
  3. منابع و روش تابعين در تفسير
  4. ارزش و تاثير تفسير تابعين

ساختار

كتاب حاضر از تمهيد و همانطور كه گفته شد داراى چهار باب و از يك خاتمه تشكيل شده است.هر باب نيز داراى فصولى هستند

تمهيد در آن اول مفهوم تفسير مأثور (نقلى) از نظر لغت و اصطلاح و دوم تفسير در مراحل اوليه مطرح شده است.

باب اول:كه با عنوان مباحث مقدماتى است داراى دو فصل است.فصل اول، مراد از تابعين چه كسانى هستند و سپس اختلاف علماء در قبول قول تابعى بررسى مى‌شود.فصل دوم، مصادر تفسير تابعين كه داراى دو گونه مصدر هستند يكى كتب تسنن و آثار و ديگر كتب تفسير مأثور مطرح مى‌شود.

باب دوم كه عنوان مكاتب(مدارس) تفسير در عصر تابعين و ویژگی‌هاى آنها نام دارد داراى سه فصل مى‌باشد.

فصل اول به بررسى شخصيتهاى معروف اين مدارس تفسيرى مى‌پردازد و در فصل دوم مدرسۀ مكّه، مدرسه بصره، مدرسه مدينه و مدرسه كوفه و در آخر بطور مختصر به تفسير در شام، يمن و مصر مى‌پردازد.فصل سوم به بيان ویژگی‌ها و خصوصيات تفسير در اين مدارس مى‌پردازد.

باب سوم با عنوان مصادر و منابع تابعين و روش و سبک ايشان در تفسير داراى دو فصل مى‌باشد.

فصل اول كه مصادر تابعين در كل آمده 5 منبع و مصدر كه شامل قرآن كريم، سنّت نبوى، اقوال صحابه، لغت عرب و اجتهاد را بطور تفصيل بيان مى‌كند.فصل دوم به‌روش تفسيرى تابعين در 4 مبحث روش تابعين در قرائات، آيات اعتقادى، در استنباط آيات احكام و برداشت از اسرائيليات مى‌پردازد.

باب چهارم با عنوان ارزش و اعتبار و تاثير تفسير تابعين داراى سه فصل است.فصل اول به اعتبار روايت تابعين مى‌پردازد و در فصل دوم به اعتبار درايت و قول تابعين نظر دارد.فصل سوم تاثير تابعين در تفسير و اصول تفسير مى‌پردازد.

بعد از پايان ابواب چهارگانه كتاب، يك خاتمه مطرح مى‌شود كرد، آن خلاصه مهمترين نتايج كه از بحث‌ها بدست آمده بطور مختصر و مفيد در 14 صفحه مى‌آيد.

اين كتاب داراى سه فهرست: فهرست نتايج و فوائد بر ترتيب حروف، فهرست مصادر و منابع و فهرست موضوعات است.

نسخه‌شناسى

كتاب حاضر توسط دار الوطن للنشر با عنوان چاپ اول1420/ قمرى(1999 ميلادى) در رياض عربستان سعودى در 2 مجلد چاپ و به بازار عرضه گرديده است.

وابسته‌ها