تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج‌الدين السبكي: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۳

‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ اوت ۲۰۲۲

‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۱

‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۱