ترجمه نهج‌البلاغه (انصاریان، ط. قدیم): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

‏۲۵ فروردین ۱۴۰۱

‏۲۲ بهمن ۱۴۰۰

‏۲۱ بهمن ۱۴۰۰

‏۲۰ بهمن ۱۴۰۰

‏۱۹ بهمن ۱۴۰۰

‏۱۲ بهمن ۱۴۰۰

‏۹ آذر ۱۳۹۸

‏۹ مرداد ۱۳۹۸

‏۱۵ آبان ۱۳۹۷

‏۵ مهر ۱۳۹۷

‏۴ مهر ۱۳۹۷

‏۳ مهر ۱۳۹۷

‏۲۵ شهریور ۱۳۹۷

‏۱۳ شهریور ۱۳۹۷

‏۳ شهریور ۱۳۹۷

‏۲۱ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۹ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۴ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۱ مرداد ۱۳۹۷

‏۱ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۰ خرداد ۱۳۹۷

‏۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

‏۹ آذر ۱۳۹۶

‏۸ تیر ۱۳۹۶

‏۴ تیر ۱۳۹۶

‏۲ خرداد ۱۳۹۶

‏۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

‏۹ دی ۱۳۹۵

‏۲۴ آبان ۱۳۹۵

‏۲۲ آبان ۱۳۹۵

‏۱۰ شهریور ۱۳۹۵

‏۲۱ تیر ۱۳۹۵

‏۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵