تحقيق في مسألة اللباس المشكوك

تحقيق في مسألة اللباس المشکوک اين كتاب مباحث آیت‌الله سيّد محمّد حجّت كوه‌كمرى و تقريرات حاج شيخ محمّد بهارى همدانى است.

تحقیق في مسألة اللباس المشکوک
تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
پدیدآورانفرحی، علی (مصحح)

حجت کوه‌کمره‌یی، محمد (محاضر)

بهاری، اسماعیل (مقرر)
ناشرمحقق
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1371 ش یا 1413 ق
چاپ1
موضوعپوشاک

پوشاک - جنبه‌های مذهبی - اسلام

پوشاک (فقه)

طهارت

فقه جعفری - قرن 14

نماز
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‎‏BP‎‏ ‎‏186‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏3‎‏ت‎‏3
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

درباره كتاب

علم فقه علمى استدلالى و تحقيقى است در مسائل دينى واز اشرف علومى است كه انجامشان سعادت انسان از لحاظ فردى و اجتماعى و دنيوى و اخروى است، با فقه است كه انسان به سوى راه‌هاى مطمئن هدايت مى‌شود و تاريكى‌ها از زندگى و نگاهمان كنار رفته انسان به كمالات حقيقى و ابدى راه مى‌يابد، به همين دليل هم روايات بسيار و آيات محكمه‌اى بر تحصيل آن تاكيد و ترغيب نموده.

مسائل فقهى گرچه از حد شمارش خارجند اما برخى از آنها مانند مسألة لباس مشکوک در پيچيدگى و دقت از زمره مسائل علمىّ و مهمّند، و بعيد نيست كه بتوان گفت اين مسألة به جهت مبتنى بودن بر تحقيقات عميق بر ديگر مسائل امتياز دارد، اين مسأله از ديرباز محل نظرهاى مختلف بوده، اما أخيرا بحث از آن بيشتر گشته و فقها بيش از پيش بدان پرداخته‌اند تا جايى كه برخى در رابطه با آن رساله‌هاى مستقلى نگاشته‌اند كه شامل نكات بديعى نيز هستند افرادى همچو نائينى و عراقى و آشتيانى و رشتى و ديگر أهالى فضل و بصيرت.

اهمیت کتاب

اگر محقّق منصفى اين رساله را به دقت بخواند شهادت خواهد داد كه آنچه جناب علاّمة سيّد محمّد حجّة كوهكمرى درباره اين مسألة بيان فرموده‌اند و حجّةالإسلام حاج شيخ محمّد بهارى همدانى به قلم تواناى خويش تقرير نموده‌اند با تمام اختصار دقيقترين و رساترين و بهترين و مفيدترين مصنّفات در اين مقام مشكل است.

و چگونه اين طور نباشد در حالى كه علامه كوه‌كمرى قدس‎سرّه به شهادت تاريخ در طول حيات شريفش در نجف و قم به حق مرد فقاهت و معرفت بود، مرد روايت و درايه، مرد أدب و فضيلت و با اين همه مرد إيمان و خلوص نّيت، مرد تقوى و زهد، مرد كياست و سياست، و به طور كل فردى با طبيعت مستقيم و قريحه پاک و نگاهى ژرف و از چنين كسى انتظارى غير از اين نمى‌رود كه كتابى به جاى بگذارد سرشار از گوهرهاى ارزشمند و نايافتنى در كتاب‌هاى رايج.

ويژگیهای كتاب

اين رساله مشتمل مزاياى مختلفى است كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

يك: تكيه اين كتاب از ابتدا تا انتها بر مطالبى است كه در موضوع دخل زياد دارند و همين امر باعث شده تا مطالب كم فايده و كم رابطه با بحث در آن يافت نشود و از هر موضوع مرتبطى اصل و مغز مطلب آورده شده و از مطالب زائد پرهيز شود.

دو: اين كتاب به بهترين وجه ممكنى كه در نزدیک كردن مطلب به واقع مؤثر باشد تنظيم شده

سه: در اين رساله نظرات محققین مانند آنان كه ياد كرديم به همراه جواب اشكالات و بيان ايراداتشان آمده و همين امر اين رساله را به رساله‌اى مكمل و مصحح تبديل نموده.

چهار: اين رساله حاوى مباحث دقيق و مفيدى است كه هر يك به خودى خود از اهميت والايى برخوردارند و نه تنها در اين مسأله بلكه در بسيارى از مسائل فقهى مورد استفاده‌اند. بر برخى از اين مطالب حاشيه‌هاى مختصرى زده شده كه اميدواريم مناسب و مفيد واقع شوند.


وابسته‌ها