تاریخ دمشق (سهیل زکار): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۳

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۰

‏۸ اوت ۲۰۱۹

‏۶ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۷ اوت ۲۰۱۸

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۱ مارس ۲۰۱۷

‏۸ نوامبر ۲۰۱۶

‏۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۶

‏۸ مهٔ ۲۰۱۶