بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۴ مارس ۲۰۲۴

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۱

‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۱ اوت ۲۰۲۱

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۲۲ اوت ۲۰۱۹

‏۶ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۱۶ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲۷ مهٔ ۲۰۱۸

‏۳۰ مارس ۲۰۱۸

‏۱۲ مارس ۲۰۱۸

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۷

‏۹ نوامبر ۲۰۱۷

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۵ اوت ۲۰۱۷

‏۳ اوت ۲۰۱۷

‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۳ آوریل ۲۰۱۷

‏۶ آوریل ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۲ مارس ۲۰۱۷

‏۱۱ مارس ۲۰۱۷

‏۱۰ مارس ۲۰۱۷

‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶